Vinco Krėvės 130-ųjų gimimo metinių minėjimas Merkinėje

Krėvė ir politika: gyvenimo miglose

 

2012-ieji metai yra jubiliejiniai lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus metai. Šiemet sukanka 130 metų nuo rašytojo gimimo. Šią apvalią sukaktį ypač gražiai paminėjo Vinco Krėvės vardo gimnazija Merkinėje. Spalio 19 d. nuo ankstaus ryto mokyklos duris varstė ne tik gimnazijos auklėtiniai, bet ir svečiai, atvykę į Dainavos kraštą, išgarsintą Vinco Krėvės padavimuose. Šventinę programą sumanė, parengė bei ją pristatė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Černiauskienė ir Merkinės gimnazijos moksleiviai – nuo pačių jauniausių iki pačių vyriausių. Krėvės politinę ir visuomeninę veiklą aptarė Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus Vilniuje vadovas Vladas Turčinavičius. Menišką Krėvės žodį įtaigiai perteikė aktorius Tomas Vaisieta. Tą dieną šventiniai renginiai vyko ne tik gimnazijoje, bet ir gimtojoje Vinco Krėvės sodyboje Subartonyse.

Nuotraukų autoriai: broliai Černiauskai (Nr. 1–7, 10), Vytautas Černiauskas (Nr. 8–9).Renginių programa

Dainavos atžalynas

Imkite ir skaitykite:
publikacijos spaudoje

Nuo Merkinės iki Baku

Politikos liūne

Krėvė ir Klaipėdos kraštas

Susipažinkite ir išsirinkite!

Paskaita abiturientams

Merkinės gimnazistai

Pasivaišinkite!

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2012

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt