EUROPOS MUZIEJŲ NAKTIES 2012 renginys „Nelaužyti priesaikos – kilnu!“

 

2012 m. gegužės 19 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje įvyko tarptautinio projekto „Europos muziejų naktis 2012“ renginys „Nelaužyti priesaikos – kilnu!“. Vakaras buvo skirtas partizaniniam judėjimui Lietuvoje atminti. Lietuvos partizanų dainas atliko liaudies muzikos atlikėjai – Vaicenavičiai. Ambasadoriaus Kazio Škirpos atsiminimus perteikė skaitovas Mantas Cegelskas. Atsiminimuose pasakojama apie Kazio Škirpos ir Vinco Krėvės susitikimą Kaune tragiškomis 1940-ųjų metų birželio dienomis, kai veikiant Stalino emisarui Dekanozovui ir Sniečkaus agentams, ambasadorius, rizikuodamas savo gyvybe, atvyko į okupuotą Lietuvą. Agnės Marcinkevičiūtės filmą apie Tauro apygardos eilinį partizaną Juozą Armonaitį-Triupą pristatė filmo „Nesulaužyti priesaikos“ idėjos autorius ir prodiuseris Jonas Cimbolaitis. Po filmo peržiūros vyko diskusijos. Muziejuje iki šių metų rugsėjo 1 d. taip pat veikia autorinė Virginijaus Kašinsko paroda „Tautoraštis“. Laukiame atvykstant!Kvietimas į renginį

Juozui Armonaičiui 85-eri

Partizanų dainos
Krėvės svetainėje

Gėlės ir aplodismentai
Daliai Vaicenavičienei

Vaicenavičių kvartetas

Vakaro vedėjas
Vladas Turčinavičius

Skaitovas Mantas Cegelskas

Renginio akimirka

Partizanų dainos su
Vytautu Mačioniu

Filmo prodiuseris
Jonas Cimbolaitis

Mintys prieš filmo peržiūrą

Juozas Armonaitis-Triupa
tarp kitų partizanų

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2012

V. Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

www.vilniausmuziejai.lt