Tebūnie naktis 2011

Partizanų naktis → Laisvės aušra

 

2011 m. birželio 18 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko renginys „Partizanų naktis → Laisvės aušra“. Šiuo renginiu muziejus įsiliejo ne tik į kultūros nakties „Tebūnie naktis 2011“ renginių panoramą, bet ir į Laisvės gynimo bei didžiųjų netekčių atminimo metų programą. Renginys buvo skirtas partizaninei kovai už Lietuvos laisvę atminti. Režisierius Algimantas Maceina pristatė filmą „Paskutinis“, kuriame pasakojama apie paskutinį Lietuvos partizaną Antaną Kraujelį, pasipriešinusį okupacinei kariuomenei. Po peržiūros vyko diskusijos ir skambėjo partizanų dainos. Aktorius Arūnas Vozbutas atliko inscenizaciją „Kaip ambasadorius Kazys Škirpa paspruko nuo Sniečkaus agentų“, o vakaro vedėjas Vladas Turčinavičius pristatė Kazio Škirpos knygos „Lietuvos nepriklausomybės sutemos“ ištraukas. Visi „Tebūnie nakties“ piligrimai galėjo apžiūrėti ir muziejuje veikiančias parodas: 1) „Šokančios mergaitės“ (dailininkas Vytautas Kasiulis); 2) „Skirgaila“ (scenografas Jonas Surkevičius); 3) „Vaivos juosta sužibėjo“ (tautodailininkė Vita Babičienė). Minėtos parodos veiks iki rudens. Laukiame atvykstant į muziejų ir į kitus renginius!Kultūros nakties dalyvio plakatas

Tebūnie nakties programa
Vinco Krėvės muziejuje

Lankytojai muziejaus svetainėje

Žiūrovų gretos

Krėvės muziejaus vadovo žodis

Režisierius Algimantas Maceina

Filmo apie paskutinį Lietuvos
partizaną Antaną Kraujelį kadras

Filmo „Paskutinis“ kūrėjai:
prodiuseris Žilvinas Stravinskas
ir režisierius Algimantas Maceina

Į svetainę netelpantys žiūrovai

Arūnas Vozbutas pristato „Kaip
ambasadorius Kazys Škirpa
paspruko nuo Sniečkaus agentų“

Inscenizacijos akimirka

Kultūros nakties piligrimai

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

V. Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt