Virtuali paroda
AŠ ĮKVĖPIMO MŪZĄ SUTIKAU ...
Krėvės dukters Gražytės kūrybinis palikimas: literatūra ir dailė
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus rinkinyje

EITI Į PUSLAPĮ: Loretos Gražinos Latonaitės-Packevičienės gyvenimo kelias..

Virtualioje parodoje eksponuojamos nuotraukos iš Loretos Gražinos Latonaitės-Packevičienės archyvo (fotografijos, knygos, piešiniai ir paveikslai), padovanoto Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniam butui-muziejui ir saugomam šio muziejaus fonduose.
Visas parodoje eksponuojamas fotografijas tematiškai galima suskirstyti į keturias grupes:
I. Biografija (Nr.1–15). Tai susipažinimas su Loreta Gražina ir jos artimaisiais. Eksponuojamos nuotraukos iš vaikystės ir jaunystės laikų.
II. Bibliografija (Nr.16–34). Pristatoma visa Loretos Gražinos literatūrinė kūryba (proza, poezija, drama). Iš viso parengtos ir išleistos devynios autorinės knygos.
III. Iliustracijos (Nr.35–60). Loreta Gražina ne tik sukūrė bei išleido dvi pasakų knygas vaikams, bet ir jas iliustravo savo pačios darbais. Parodoje eksponuojami į šias knygas įdėti autorės piešiniai.
IV. Tapyba (Nr.61–70). Paroda užbaigiama Loretos Gražinos paveikslais, nutapytais tušu ir pastele.

Parodos sudarytoja Rima Versiackaitė.
VMMD Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus, 2018 m.Pirmasis Gražytės
gimtadienis. Kartu su tėveliais
– Stefanija ir Vincu.
1935 m. vasario 14 d.

Vinco Krėvės knygos
„Šarūnas“ priešlapis su
autoriaus autografu. 1939 m.

Gražytė vaikystėje.
1939 m.

Autografas ant nuotraukos

Gražiausia tėvelio –
Vinco Krėvės –
nuotrauka. 1926 m.

Mama Stefanija
Laurinavičiūtė. 1928 m.

Autografas ant nuotraukos

Mažeikių vidurinės
mokyklos abiturientė ir
aukso medalininkė Loreta
Gražina. 1953 m.

Autografas ant nuotraukos

Kai mirė Krėvė, Loretai Gražinai
buvo dvidešimt. 1954 m.

Autografas ant nuotraukos

Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto
absolventė Loreta Gražina.
1959 m.

Autografas ant nuotraukos

Medikė ir menininkė
Loreta Gražina. 1968 m.

Autografas ant nuotraukos

Vienas procentas gyvenimo.
Apsakymai. [Pirmoji knyga].
Vilnius: Vaga, 1983

Trumpai apie pirmosios knygos autorę

Antžmogio mirtis.
Apsakymai. Vilnius:
Periodika, 1990

Autorės autografas

Sniego žmogus. Fantastinių
apsakymų rinkinys. Kaunas:
Vaidoto Oškinio leidykla, 1995

Autorės autografas

Augulio ir jo draugų nuotykiai.
Pasakos. [Skiriu savo anūkui Linui].
Autorės piešiniai. Kaunas:
Naujasis lankas, 1998

Autorės autografas

Šešiasdešimtmečių nostalgija.
Eilių rinkinys. [Skiriu savo
draugėms]. Kaunas:
Naujasis lankas, 2003

Autorės autografas

Polka su Tadu Blinda.
Apsakymai. [Skiriu savo
dukrai Daivai]. Kaunas:
Naujasis lankas, 2003

Autorės autografas

Vytautas. Trijų veiksmų
eiliuota drama. Kaunas:
Naujasis lankas, 2003

Autorės autografas

Mirties angelas. Novelės ir
apsakymai. Kaunas:
Naujasis lankas, 2005

Autorės autografas

Vienas iš sveikinimų
Vinco Krėvės muziejui

Laumės akiniai. Pasakos.
[Skiriu savo anūkei Ievai].
Autorės piešiniai. Kaunas:
Naujasis lankas, 2008

Autorės autografas

Anapus veidrodžio.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Kompiuteriniai žaidimai.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Užburtas skruzdėlynas.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Vilkolakis.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Gyvačių karaliaus karūna.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Akmeninė mergaitė.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Šatrijos kalno viešnios.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Sulaužytas žodis.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Nepaprasta pamoka.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Pasiutęs aitvaras.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Laumių pasaka.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Stebuklinga lenta.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Žaliojo krūmo pasaka.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Fėjos gimtadienis
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Miško švieselės.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Laumės akiniai.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Užmiršta pasakų karalystė.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Baltieji drugeliai ir
naktinės plaštakės
.
Autorės piešinys iš knygos
„Laumės akiniai“

Baltasis drugelis.
Autorės piešinys iš knygos
„Augulio ir jo draugų
nuotykiai“

Žąsies Girkontės pamoka.
Autorės piešinys iš knygos
„Augulio ir jo draugų
nuotykiai“

Kaukutis Cikcilindis.
Autorės piešinys iš knygos
„Augulio ir jo draugų
nuotykiai“

Kelionė į sapnų karalystę.
Autorės piešinys iš knygos
„Augulio ir jo draugų
nuotykiai“

Nuotykiai butaforijos
šalyje
. Autorės piešinys iš
knygos „Augulio ir jo
draugų nuotykiai“

Katino Murkulo sala.
Autorės piešinys iš knygos
„Augulio ir jo draugų
nuotykiai“

Šešėlių karalystėje. Autorės
piešinys iš knygos „Augulio ir
jo draugų nuotykiai“

Kaukučio Cikcilindžio
dovanos.
Autorės piešinys iš
knygos „Augulio ir jo draugų
nuotykiai“

Naktelė. Tušas. Be datos

Sapnas. Tušas. Be datos

Dviese. Tušas. Be datos

Gulbės mirtis. Tušas. Be datos

Gėlės. Pastelė. Be datos

Gėlės. Pastelė. Be datos

Gėlės. Pastelė. Be datos

Gėlės. Pastelė. Be datos

Gėlės. Pastelė. Be datos

Ruduo. Pastelė. Be datos

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2018

Kitos virtualios parodos

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt