„Aš norėjau atvaizduoti milžinų sielą...“
Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms paminėti skirta paroda


Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, bendradarbiaudama su Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniu muziejumi, 2012 m. spalio 24 d. bibliotekos vestibiulyje atidarė parodą „Aš norėjau atvaizduoti milžinų sielą...“, skirtą pirmojo LMA prezidento Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginį vedė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Vinco Krėvės asmenybę pristatė dabartinis LMA prezidentas akademikas Valdemaras Razumas, Vilniaus universiteto docentas dr. Regimantas Tamošaitis ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus Vilniuje vadovas Vladas Turčinavičius. Poetinę programą Krėvės kūrinių motyvais „Kad vaikų vaikai atmintų“ atliko aktorius Tomas Vaisieta.

Valentinos Kulikauskienės fotografijos
Kvietimas į parodos
atidarymo renginį


LMA Vrublevskių bibliotekos
direktorius dr. Sigitas Narbutas


LMA prezidentas
Valdemaras Razumas


Vinco Krėvės-Mickevičiaus
muziejaus vadovas
Vladas Turčinavičius

VU docentas
dr. Regimantas Tamošaitis

Aktorius ir skaitovas
Tomas Vaisieta


Parodos koordinatorė Rūta
Kazlauskienė (stovi antra iš dešinės)

Bibliotekos vestibiulis
parodos atidarymo dieną

Renginio svečiai ir dalyviai


Dainavos šalies dainius
Tomas Vaisieta

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2012

© Valentina Kulikauskienė, fotografijos, 2012

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt