PASAULIO PILIETIS IR MĄSTYTOJAS

Virtuali paroda, skirta A. Štromo 80-čiui

Parodą pristato Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus

 

     „Stenkimės psichologiškai tapti tikrai didele ir išdidžia tauta. Juk iš tiesų tokie ir esame, tik dar neišmokome gerai to įsisąmoninti. Nenusileiskime ir nepasiduokime niekam, bet supraskime kitus, jų teisėtus interesus bei siekius net tada, kai tie interesai ir siekiai nesutampa su mūsų norais ir tikslais.“

A. Štromas

      Šiuose žodžiuose užkoduota tai, kas užtikrina mažos šalies išlikimą. Tik dvasiškai tvirta ir savimi pasitikinti šalis gali priimti tokį drąsų iššūkį kaip suprasti kito teisėtus interesus ir į juos  atsižvelgti. Tokią Lietuvą įsivaizdavo Aleksandras Štromas, kuris į Lietuvos mokslo istoriją įėjęs kaip mąstytojas, asmenine patirtimi išgyvenęs pačius baisiausius XX a. įvykius – žydų holokaustą ir sovietinės ideologijos moralinę destrukciją. Išskirtinė patirtis gimdė įžvalgas, kurių besiklausantiems kaito protai ir Lietuvoje, ir Vakaruose.
       Teisininkas, kriminologas ir politikos analitikas Aleksandras Štromas gimė 1931 m. balandžio 4 d. Kauno žydų inteligentų Eugenijos ir Jurgio Štromų šeimoje. Tėvas Jurgis Štromas, buvęs Lietuvos finansų ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius, o vėliau bendrovės Parama direktorius, 1941 m. buvo nužudytas Kauno „Lietūkio“ garaže, o motina, neatlaikiusi lagerio baisumų, nusižudė Štuthofo koncentracijos stovykloje. Iki karo A. Štromas mokėsi Kauno Ateitininkų gimnazijoje kartu su būsimuoju filosofu Vytautu Kavoliu ir politikos mokslų profesoriumi Juliumi Šmulkščiu. Jų draugystė tęsėsi ir išeivijoje, kuomet visi apsigyveno emigracijoje. Toliau į Laimos Žukauskaitės straipsnį "Pasaulio pilietis ir mąstytojas"..

      Šioje parodoje eksponuojamos nuotraukos iš asmeninio O. D. Dambrauskaitės archyvo, Nacionalinio Lietuvos Vilniaus Gaono žydų muziejaus  ir Lietuvių išeivijos instituto Kaune.

      Taip pat siūlome pažiūrėti R. Katiliaus fotografijas fotografijas iš vakaro, skirto A. Štromo 80-čiui skirto vakaro Venclovų namuose-muziejuje

Parodos sudarytoja Laima ŽukauskaitėAleksandro Štromo
tėvas Jurgis Štromas

A. Štromo motina
Eugenija Štromienė

Aleksandras Štromas
su seserimi Margarita

Aleksandras Štromas
su seserimi Margarita
Kagan pirmojo
susitikimo metu
1964 m. Jūrmaloje.
Pirmas iš kairės
Margaritos gelbėtojas
Vytautas Rinkevičius

Aleksandro Štromo
gelbėtojai Antanas,
Marija, ir jų dukra
Judita Macenavičiai

Su disidentu Vladimiru
Bukovskiu

Su filosofu, prof.
Leonidu Pinskiu

Su disidentu
Aleksandru Galičiumi

A. Štromas kriminalistikos laboratorijoje darbo metu

 A. Štromas. A. Kižys
su žmona, kolegos iš
Maskvos ir Potašnikas
– stambiagabaričiams objektams skirto
fotografuoti Potašniko
aparato konstruotojas. Šiuo metu šis aparatas
yra Šiaulių muziejuje

Konferencija Taškente
1961 m.

Visur įmanoma suspėti...

A. Štromas, K. Saja ir
Jean-Paul Sartre’as
kelionės Lietuvoje
metu 1965 m. (fone
E. Mieželaitis ir
M. Sluckis)

A. Štromas emigruojant
iš Tarybų Sąjungos
Šeremetjevo oro uoste

Plaukiant Taikos ir
laisvės žygio metu
1985 m. Baltic
Star
laivu. Iš kairės;
Peras Ahlmarkas, Aleksandras
Štromas ir jo žmona
Violeta Rakauskaitė,
Tomas Venclova ir
Vladimiras Bukovskis

Diskutuojant su prof.
Grigorijumi Pomerancu

Su Prezidentu Valdu Adamkumi

A. Štromas Mokslo ir
kūrybos simpoziumo
metu 1982 m. Iš kairės:
poetas Kazys Bradūnas
su žmona ir dukra ir Algirdas Landsbergis.
nuotrauka Voletos Rakauskaitės

Aleksandras Štromas,
Tomas Venclova ir
Česlovas Milošas

Aleksandras Štromas
su Rusijos disidentu
Leonidu Volkovu
Su scenaristu
Semionu Lunginu

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

į portalo titulinį..

Venclovų namų-muziejaus renginiai..

į virtualių parodų salę..