EN


Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta
Nobelio premijos laureato poeto JOSIFO BRODSKIO (1940-1996)
70-sioms gimimo metinėms paminėti
Vilniuje

2010 m. gegužės 31 d. - birželio 3 d.

 

        Konferencija jau iš anksto sukėlė didelį Brodskio draugų bei jo kūrybą tyrinėjančių literatūrologų susidomėjimą. Pranešimai bei pasisakymai vyko tris dienas: gegužės 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės salėje konferencija buvo iškilmingai atidaryta, birželio 2 d. piano.lt salėje buvo skirta literatūros tyrinėjimams, o birželio 3 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje buvo skirta memorialistikai. Konferencijoje dalyvavo žinomi mokslininkai prof. dr. Bengt Jangfeldt (Švedija), dr. Faith Wigzell (D.Britanija), dr. Beata Pawletko (Lenkija), dr. Denis Achapkin (Rusija) ir kt, taip pat Brodskio muziejaus Sankt-Peterburge kūrėjos - A. Achmatovos muziejaus Sankt-Peterburge direktorė Nina Popova ir Brodskio kabineto tame muziejuje saugotoja Irina Borodina. Klausėmės ir lietuvių literatūrologų - prof. dr. Tomo Venclovos, dr. Donatos Mitaitės - pranešimų. Memorialistinę temą atslkeidė Liudmila Segeeva (Rusija), prof. dr. Michail Milchik (Rusija), Natalia Woroszilska (Lenkija), prof. habil. dr. Ramūnas Katilius, Pr. Morkus ir kt.
        Vilniaus savivaldybėje ir Rusų kultūros centre buvo surengta J. Brodskio piešinių ir rankraščių paroda (kopijos iš Katilių šeimos archyvo). Knygų ledėjai iš Sankt Petreburgo Faddej ir Lina Perlovai pristė dvi naujas knygas: Michailo Milčiko „Josifo Brodskio Venecija" ir ,,Josifas Brodskis Lietuvoje", kurios autorius Yakov Klots (Nju Heivenas) pravedė dvi ekskursijas - Brodskis Vilniuje" ir Brodskis Kaune". Venclovų namuose-muziejuje surengėme jauno Maskvos dokumentinių filmų kūrėjo Romano Liberovo filmo apie Josifą Brodskį „Pokalbis su dangaus gyventoju“ premjerą Lietuvoje ir aptarimą.
        Birželio 1 d. visi konferencijos dalyviai lankėsi Kaune, kur Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje iškilmingo Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdžio metu prof. Tomui Venclovai buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos.

        Konferencijos organizacinis komitetas:
Birutė Vagrienė, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė,
Nina Mackevič,  Lietuvos radijo Naujienų tarnybos vyresnioji redaktorė, J. Baltrušaičio lietuvių ir rusų bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondo valdybos narė,
Dr. Jelena Konickaja ,  VU docentė, Rusų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja,
Prof. habil. dr. Ramūnas Katilius, Puslaidininkių fizikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Muziejaus tarybos narys.

        Žemiau esančiose fotografijose pristatome konferencijos dalyvius ir rengėjus.

        Kviečiame paziūrėti ir kitus konferencijos fotografijų ciklus:

Konferencijos akimirkos
..

T. Venclova - Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras..

        Taip pat siūlome Gedimino Zemlicko straipsnį Lietuvai Brodskis buvo ir lieka savas poetas" Lietuvos mokslininkų laikraštyje "Mokslo Lietuva" 1 dalis, 2 dalis

Informaciją parengė Birutė Vagrienė
Gedimino Zemlicko, Ramūno R. Katiliaus fotografijos

Konferencijos programa
A. Žygavičiaus fotografijos iš Vilniaus savivaldybės.
Ramūno R. Katiliaus fotografijos Facebook'e..

Apie Konferenciją kitose interneto svetainėse:
http://www.lzinios.lt/lt/2010-06-03/kultura_ir_menas/is_prisiminimu_sukurtas_j_brodskis.html
http://www.rkc.lt/news/brodksk/
interneto svetainėje www.lrytas.lt
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/konferencja-w-wilnie-josif-brodski
http://www.lrt.lt/news.php?strid=5044&id=5485581

Apie Josifą Brodskį kitose interneto svetainėse:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-05-24-aleksandras-genis-brodskis-niujorke-mortono-g-44/45223
http://www.lrt.lt/news.php?strid=5044&id=5475242

 

KONFERENCIJOS DALYVIAI IR RENGĖJAIPrezidento Valdo
ADAMKAUS sveikinimas
.
R.R.Katiliaus fotografija


LRV Ministro Pirmininko
Andriaus KUBILIAUS
sveikinimą skaito jo patarėjas
Virgis Valentinavičius
.
R.R.Katiliaus fotografija


Vilniaus mero Viliaus
NAVICKO sveikinimas.

R.R.Katiliaus fotografija

Bengt JANGFELDT
(Stokholmas)
Švedija
kaip ekologinė niša
Josifui Brodskiui
.
G. Zemlicko fotografija

Adam MICHNIK (Varšuva)
Mano susitikimai su
Josifu Brodskiu.

G. Zemlicko fotografija

Tomas VENCLOVA (Nju
Heivenas)
1) Imperijos
pakrašty
, 2) Josifas
Brodskis – Cipriano Kamilio
Norvido vertėjas
.
G. Zemlicko fotografija

Michail PETROV (Sankt Peterburgas) Susitikimai su J. Brodskiu (Oxford 1991, New York and South Hadley 1990-1996).
G. Zemlicko fotografija

Natalia WOROSZYLSKA (Varšuva) Josifas Brodskis ir Wiktoras Woroszylskis: trys susitikimai (Vilnius, Berlynas, Varšuva).
G. Zemlicko fotografija


Nina POPOVA (Sankt Peterburgas)
Prisimenant Brodskį. Muziejinės vertės suvokimas.
R.R.Katiliaus fotografija


Irina BORODINA (Sankt Peterburgas)
Amerikietiškasis J. Brodskio kabinetas A. Achmatovos muziejuje.
R.R.Katiliaus fotografija

Moderuoja Ramūnas
KATILIUS(Vilnius).
G. Zemlicko fotografija

LRV Užsienio reikalų ministras
Audronius
AŽUBALIS
pasveikino konferencijos dalyvius iškilmingoje vakarienėjeNeringoje".
R.R.Katiliaus fotografija

Beata PAWLETKO (Katovicai) Dar karta apie Josifo Brodskio ryšius su Lenkija.
G. Zemlicko fotografija

Tatjana NIKOLSKAJA (Sankt Peterburgas) Dvigubas portretas: Josifas Brodskis ir Dali Caava.
R.R.Katiliaus fotografija


Donata MITAITĖ (Vilnius) Josifas Brodskis Tomo Venclovos poezijoje.
R.R.Katiliaus fotografijaValentina BRIO (Jeruzalė)
„Poetų triumviratas“:
Brodskis, Venclova, Milošas
.
R.R.Katiliaus fotografija


Denis ACHAPKIN
(Sankt Peterburgas)
Josifas
Brodskis apie kalbą
.
G. Zemlicko fotografija

Anton NESTEROV
(Maskva)
Brodskis ir
W. H. Audenas: eilėraščio
Mirus Th. S. Eliotui“paraštėse.
R.R.Katiliaus fotografija

Knygos "Josifas Brodskis
Lietuvoje" autorius
Yakov
KLOTS (Nju Heivenas)
Tvirtas rašalo liejinys“: kalbos
koncepcija Brodskio
eilėraštyje „Lietuviškas
noktiurnas: Tomui Venclovai.
R.R.Katiliaus fotografija


Leidinių apie J.Brodskį leidėjai
Faddej ir Lina PERLOVAI,
knygų platintoja Tatiana
KUDRIAVCEVA (Sankt
Peterburgas)
.
R.R.Katiliaus fotografija

Lina PERLOVA (Sankt
Peterburgas)
Naujausių
leidinių apie J.Brodskį
prezentacija
.
G. Zemlicko fotografija


Michail MILČIK (Sankt Peterburgas)
pristato savo knygą Josifo Brodskio Venecija".
G. Zemlicko fotografija


Romansų atlikėja
Jelena JANGFELDT (Stokholmas).
R.R.Katiliaus fotografija

Moderuoja Kęstutis NASTOPKA (Vilnius).
G. Zemlicko fotografija

Perkusistas Arkadijus
GOTESMANAS (Vilnius)
svečiams atliko savo
improvizacijas
J. Brodskio temomis
.
R.R.Katiliaus fotografija

Liudmila SERGEJEVA (Maskva) Josifas Brodskis
ir Andrejus Sergejevas.

R.R.Katiliaus fotografija


Pranas MORKUS (Vilnius) Josifas Brodskis ir Natalija Trauberg.
R.R.Katiliaus fotografija


Juozas TUMELIS
(Vilnius)
Prisiminimai.
R.R.Katiliaus fotografija


Faith WIGZELL (Londonas)
“Pomes“ and “poems“:
Early attempts at
requisitioning the English
language in Brodsky’s
correspondence
.
G. Zemlicko fotografijaRoman LIBEROV
(Maskva)
Filmo apie Josifą Brodskį „Pokalbis su
dangaus gyventoju“
pristatymas ir peržiūra
.
R.R.Katiliaus fotografija

 Moderuoja
Bengt
JANGFELDT (Stokholmas).
G. Zemlicko fotografija


Ramūnas KATILIUS
,
konferencijos organizacinio
komiteto narys, pranešimo
„Josifas Brodskis OVIR‘e"
autorius.
R.R.Katiliaus fotografija

Birutė VAGRIENĖ,
konferencijos organizacinio komiteto narė.

G. Zemlicko fotografija

Jelena KONICKAJA, konferencijos organizacinio komiteto narė.
G. Zemlicko fotografija

Nina MACKIEVIČ, konferencijos organizacinio komiteto narė.
G. Zemlicko fotografija

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2010

© Gediminas Zemlickas, fotografijos, 2010

© Ramūnas R. Katilius, fotografijos, 2010

į portalo titulinį..

kiti Venclovų namų-muziejaus renginiai..