EN RU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pradžia EkspozicijaA. Puškinas ir Lietuva

A. Puškinas ir Lietuva

G. ir V. Puškinų kapinaitės Markučiuose

A.Puškinas nesilankė nei Vilniuje, nei Lietuvoje. Tačiau poetą su Lietuva sieja biografiniai ir literatūriniai ryšiai.

Vilniuje 1883 m . tuokėsi ir 1899 – 1905 m . Markučiuose gyveno poeto jaunesnysis sūnus Grigorijus su žmona Varvara. Jie čia ir palaidoti. Manoma, kad Vilniuje, Piatnickajos cerkvėje caras Petras I krikštijo poeto prosenelį Ibrahimą Hanibalą.

Poeto kūryba verčiama į lietuvių kalbą ir spausdinama, Lietuvos teatrų scenose statomi A.Puškino kūriniai, lietuvių dailininkai kuria iliustracijas jo knygoms.

Ekspozicija supažindina lankytojus su A.Puškino kūrinių vertimų į lietuvių kalbą istorija ir vertėjais bei A.Puškino kūrinių motyvais sukurtais pastatymais Lietuvos teatruose.

 
 
 
 
 
 
Ekspozicijos fragmentai
 
 
A. PUŠKINO KŪRINIŲ VERTIMAI IR VERTĖJAI
 

Pirmasis A.Puškino kūrinys, išverstas į lietuvių kalbą, yra Petro Armino - Trupinėlio verstas eilėraštis “Skendinys”, išspausdintas lietuviškame “Aušros” kalendoriuje 1885 m . Vėliau S.Dagilis išvertė fragmentus iš “Eugenijaus Onegino”, P.Vaičaitis - “Šykštųjį riterį” ir neužbaigtą lyrinę dramą “Undinė”. A.Puškino poezija turėjo įtakos J.Janoniui, kuris, dar moksleiviu būdamas, domėjosi rusų klasikais, o vertimus mielai skaitydavo savo draugams. Poeto Z.Gėlės-Gaidamavičiaus kūrybą didžia dalimi lėmė A.Puškino poezijos tradicijos.

1902 m . Suvalkuose buvo išleista A.Puškino ”Pasaka apie žveją ir žuvelę”. Leidinys įdomus tuo, kad atspausdintas dviem kalbom: rusų ir lietuvių – rusiškomis raidėmis.

1913 m . išspausdintas pirmasis kritikos darbas – M.Gustaičio straipsnis “Puškinas ir Krymo sonetai”. Straipsnyje autorius lygina A.Puškino ir A.Mickevičiaus kūrybą.

Artėjant 150-osioms A.Puškino gimimo metinėms, vėl padidėjo susidomėjimas jo kūryba. Atsirado naujų vertimų, parašyta kritikos darbų. K.Binkis meistriškai išvertė “Eugenijaus Onegino” fragmentus ir daug eilėraščių, A.Busilas, T.Tilvytis vertė A.Puškino pasakas. Poeto kūryba domėjosi S.Neris, V.Mykolaitis-Putinas, K.Korsakas. 1947 m . pasirodo A.Venclovos išverstas visas “Eugenijus Oneginas”. Vėliau daug lyrikos kūrinių išverčia A.Churginas, Eug.Matuzevičius, A.Baltakis, V.Bložė. Vitrinose eksponuojami jų rankraščiai, fotografijos, knygos lietuvių kalba.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekspozicijos fragmentai
 
 
A. PUŠKINO KŪRINIŲ MOTYVAIS SUKURTI PASTATYMAI LIETUVOS TEATRUOSE
 

Ekspozicija pasakoja apie A.Puškino kūrinių pastatymus Lietuvos teatruose nuo 1923 m ., kai įvyko P.Čaikovskio operos “Eugenijus Oneginas” , vėliau ne kartą statytos įvairių Lietuvos teatrų scenose, premjera Valstybės teatre Kaune.

Eksponuojama daug fotografijų, tarp kurių – trys Oneginai: J.Mažeika, K.Šilgalis ir E.Kaniava, operos “Borisas Godunovas” pagrindinio vaidmens atlikėjai R.Siparis ir V.Prudnikovas, įvairių spektaklių dirigentai ir režisieriai. Ekspozicijoje gausu spektaklių programų ir afišų, kostiumų eskizų, kuriuos sukūrė dailininkai M.Dobužinskis, N.Zelinskis, M.Percovas.

Ekspozicija supažindina su A.Puškino kūrinių pastatymų Lietuvos operos ir baleto teatre raida ( 1981 m . pastatyta opera “Borisas Godunovas”, 1934 ir 2002 m . - “Pikų dama”, 1963 m . - “Mocartas ir Saljeris”, 1948 m . - “Undinė”, 1951 m . - “Mazepa”, 1950 m . - baletas “Bachčisarajaus fontanas”), A.Puškino pasakų ir “Mažųjų tragedijų” pastatymais Lietuvos dramos teatruose.

Eksponuojami 1981 m . Lietuvos operos ir baleto teatre pastatytos operos “Borisas Godunovas” dailininko V.Lifairo sukurti sceniniai kostiumai.
 
 
 
 
 
 
 
Ekspozicijos fragmentai
 
© Rimgaudas Ryliškis, tekstas, 2004
 
Nuotraukos iš Literatūrinio A. Puškino muziejaus rinkinių.
 
 
 
 
     
« Atgal | Į viršų
Adresas: Subačiaus g. 124, LT-11345
Telefonas / faksas: 2600080
Muziejus lankymui atidarytas
Treciadieniais – sekmadieniais
nuo 10 iki 17 val.
info.puskino@vilniausmuziejai.lt
www.vilniausmuziejai.lt