ES PROJEKTAS

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija 2012 - 2015 m. kartu su 16-ka Lietuvos muziejų-partnerių dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.

Šio projekto rėmuose 2012 - 2014 m. sukūrėme ir vykdėme edukacinę programą MOKOMĖS MUZIEJUOSE, skirtą 9-12 klasėms ir susidedančią iš keturių modulių:
1. „Lietuvių simbolistai Europos kontekste“,
2. „Juos siejo Vilnius...“,
3. „Įvairiakultūrės versmės Krėvės kūryboje“,
4. “Muzika kaip žodis, skaičius, spalva”.

Projekte 2012-2014 m. bendradarbiavome su Vilniaus Gabijos gimnazija, Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla, Vilniaus Radvilų gimnazija, Vilniaus Simono Konarskio vidurine mokykla, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Lavoriškių vidurine mokykla, Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurine mokykla, Vilniaus „Santaros“ vidurine mokykla, Vasilijaus Kačialovo gimnazija. Esame jiems dėkingi. Šis projekto etapas jau baigėsi.

Dabar šią programą gali užsisakyti visos mokyklos.

Kokius edukacinius užsiėmimus mes siūlome?


V . Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus
kviečia į edukacinį užsiėmimą
LIETUVIŲ SIMBOLISTAI EUROPOS KONTEKSTE

Užsiėmimų vieta: Tauro g. 10-3, Vilnius.
Tel. (8~5) 262 44 80, mob. 867883651, el. paštas: info.putino@vilniausmuziejai.lt
Užsiėmimas nemokamas, laikas sutariamas iš anksto telefonu arba el. paštu. Muziejus lankomas II-VI nuo 10 iki 17 val.

Mokytis – įdomu ir linksma! Per užsiėmimą, naudojantis medijomis, mokiniai bus supažindinti su simbolizmo sąvoka, pristatyti ryškiausi Europos, Rusijos literatūros ir dailės atstovai simbolistai, turėję įtakos lietuvių kūrybai. Plačiau aptarsime ryškų simbolistinės lietuvių literatūros kūrėją V. Mykolaitį-Putiną. Mokiniai pasiklausys V. Kernagio atliekamos baladės „Margi sakalai“, bandys atpažinti svarbiausius vartojamus simbolius, paaiškinti jų reikšmes. Po pažinties su simbolizmu, edukacinės programos dalyvius pakviesime į žaidimą, kuriame ne tik įtvirtinsite gautas žinias, bet ir smagiai praleisite laiką muziejuje.
Mokiniai skatinami pažinti literatūros stilių, krypčių specifiką, ugdyti literatūrinį ir kultūrinį akiratį, skaityti literatūros kūrinius.
Modulis suderintas su viduriniojo ugdymo mokykline programa.
Trukmė – 2 ak. val.

Venclovų namai-muziejus
kviečia į edukacinį užsiėmimą JUOS SIEJO VILNIUS...

Užsiėmimų vieta: Pamėnkalnio g. 34, Vilnius.
Tel. (8~5) 262 85 25 , mob. 867883665, el. paštas: info.venclovos@vilniausmuziejai.lt
Užsiėmimas nemokamas, laikas sutariamas iš anksto telefonu arba el. paštu.
Muziejus lankomas I-V nuo 10 iki 17 val.

Venclovų namuose-muziejuje pristatomas naujas edukacinis užsiėmimas „Juos siejo Vilnius...“.
„Jie“ – tai Tomas Venclova, Josifas Brodskis ir Česlovas Milošas – vieni ryškiausių XX amžiaus literatų bei humanizmo apologetų. Šių kūrėjų gyvenimo ir kūrybos triptiką formavo ne tik didžiosios praėjusio šimtmečio tragedijos ir įgimtas pasipriešinimo bei nesusitaikymo jausmas, bet ir vienas unikaliausių to laikmečio miestų – Vilnius. Čia, naujamiesčio gatvėmis, apipelijusiais senamiesčio kiemais savo laiku nardė Česlovas Milošas, Tomas Venclova, o Josifas Brodskis, kartą persmelktas gaivalingos ir stoiškos miesto dvasios, čia grįždavo ir grįždavo...
Naujuoju edukaciniu užsiėmimu siekiama atskleisti Vilniaus darytą poveikį kiekvienam iš minėtų kūrėjų, atverčiant svarbiausius miesto ir poeto sąšaukos puslapius.
Pagrindinis ir svarbiausias turinio aspektas – įvairi, spalvinga miesto architektūra, kurios daugiaplaniam paveikslui daugiausia įtakos turėjo daugiatautė Vilniaus gyventojų sudėtis.
Edukacinio užsiėmimo tikslas - per Vilniaus architektūrą ir tautinę įvairovę atskleisti Tomo Venclovos, Česlovo Milošo ir Josifo Brodskio asmenines patirtis, kurios inspiravo skirtingas, tačiau kai kuriais atžvilgiais panašias pažiūras į juos supusį pasaulį.
Modulis suderintas su viduriniojo ugdymo mokykline programa. Trukmė – 2 ak. val.

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus kviečia į edukacinį užsiėmimą ĮVAIRIAKULTŪRĖS VERSMĖS KRĖVĖS KŪRYBOJE
Užsiėmimų vieta: Tauro g. 10-1, Vilnius.
Tel. (8~5) 262 01 48, mob. 867883644, el. paštas: kreve@takas.lt
Užsiėmimas nemokamas, laikas sutariamas iš anksto telefonu arba el. paštu.
Muziejus lankomas II-VI nuo 10 iki 17 val.

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus kviečia vyresniųjų klasių moksleivius atvykti į svečius pas iškilų XX a. lietuvių kūrėją! Svečiuotis didžiojo dzūko – Vinco Krėvės – namuose yra jo kūrybos mylėtojų svajonė. Buvimas autentiškoje rašytojo aplinkoje – darbo kabinete ir svetainėje – įkvėps moksleivius labiau pasinerti ir į Krėvės kūrybos pasaulį. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai galės pasirinkti kūrybinės kelionės maršrutą ir keleivius. Bus keliaujama su Krėvės dramos „Skirgaila“ personažais ir su filosofinės apysakos „Pratjekabuda“ veikėjais. Gavusios užduotis, šios moksleivių komandos pasuks skirtingomis erdvėlaikio kryptimis: į Rytus ir į Vakarus. Pasisvečiavusios po įvairiakultūrį Krėvės kūrybos pasaulį, abi moksleivių grupės viena kitai išraiškingai pristatys kūrybinės kelionės įspūdžius, kuriuos papildys ir profesionalių skaitovų bei aktorių parengti etiudai.
Modulis suderintas su viduriniojo ugdymo mokykline programa. Trukmė – 2 ak. val.

B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai“
kviečia į edukacinį užsiėmimą MUZIKA KAIP ŽODIS, SKAIČIUS, SPALVA.

Užsiėmimų vieta: A. Vienuolio g. 12-1, Vilnius.
Tel. (8~5) 261 74 22, mob. 8 6 7883655, el. paštas: info.grinceviciutes@vilniausmuziejai.lt
Užsiėmimas nemokamas, laikas sutariamas iš anksto telefonu arba el. paštu.
Muziejus lankomas I-V nuo 10 iki 17 val.

Muzika - tai pats moksliškiausias menas. Matematiniai dėsningumai, sąlygoja kai kurių muzikinių instrumentų formą ir garsų aukštį, todėl turi poveikį mūsų fizinei ir psichologinei sveikatai. Tinkamai parinkta spalvinė garsų seka ir garso įprasminimas žodžiu - sąlygoja intelektinių gabumų vystimąsi. Programos metu bus klausoma muzikos, kuriami muzikiniai deriniai pagal spalvas ir piešiama pagal garsus. Bus kreipiamas dėmesys į muzikos ritmą, intervalus, skatinant užduotyse tuos dalykus moksleiviams patirti patiems.
Modulis suderintas su viduriniojo ugdymo mokykline programa. Trukmė – 2 ak. val.

 

Dalyviams bus įdomu ir naudinga!
Muziejus - puiki vieta mokytis pramogaujant. Patyrę muziejininkai-edukatoriai neleis moksleiviams nuobodžiauti. Užsiėmimai ne tik įdomūs, įtraukiantys, bet ir suteikiantys naujų žinių apie mokykloje dėstomas temas ir autorius, ugdantys dalyvio emocinį intelektą, formuojantys vertybines nuostatas. Programą parengė muziejų darbuotojai, bendradarbiaudami su patyrusiais pedagogais.

Kas gali dalyvauti?
Mokyklos, 9-12 klasės, dalykiniai moksleivių būreliai (ne tik vilniečiai!), kuriuos domina visos keturios išvardintos temos.

Kur kreiptis?
Norėdami daugiau sužinoti apie bendradarbiavimo sąlygas ir sutarties sudarymo galimybes, prašome kreiptis į Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorę Birutę Vagrienę, mob. 8 6 7017742,
tel./faks. (8~5) 2628525, el. p. vmmd@vilniausmuziejai.lt , Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius.

Norėdami daugiau sužinoti apie muziejuose parengtus modulius, prašome kreiptis į Direkcijos muziejus, kurių duomenis rasite tinklapyje www.vilniausmuziejai.lt/direkcija.php

    


www.vilniausmuziejai.lt                                                                                             © Vilniaus memorialinių muziejų direkcija