Į portalo titulinį
 
RENGINIAI/KULTŪROS ĮVYKIAI
 

 

 
 
 
Projektas TOLERANCIJOS SALA
 
 
 
  Projektas TOLERANCIJOS SALA
   
 
Šio tęstinio projekto esmę pasako jo pavadinimas. Menas, poezija yra toji erdvė, kur gimsta bendražmogiški dalykai. Siauras požiūris į tautines pretenzijas nublanksta, kai prabyla menininkai ir mokslininkai.
Pasiremdami profesoriaus Tomo Venclovos asmeniniais tarptautiniais kultūriniais kontaktais, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje šį tęstinį projektą vykdome nuo 2005 metų (projekto vadovė Birutė Vagrienė). Tai buvo poezijos vakarai, konkrečių kultūros įvykių rekonstrukcijos, davę pradžią įdomioms publikacijoms mūsų spaudoje. Vėliau pasirinkome teminio diskusijų vakaro formą, kur per diskusijas su vakaro svečiais galėtų atsiskleisti spalvingas kultūros paveikslas. Lankydamiesi Lietuvoje, Venclovų namus-muziejų kaskart aplanko Tomo Venclovos kolegos arba mokiniai, šio projekto rėmuose jie yra pristomi Vilniaus visuomenei.
2011 m., minėdami Nobelio premijos laureato poeto Česlavo Milošo 100-metį, projekto "Tolerancijos sla" renginius paskyrėme Milošo atminimui.
   
 
Projekto renginiai
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
Venclovų namuose-muziejuje
(Pamėnkalnio g. 34, Vilnius)
   
 
2011 m.
   
 
 
A. ŠTROMO 80-MEČIUI SKIRTAS VAKARAS
 
Balandžio 14 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko teisininko, politikos analitiko ir mąstytojo Aleksandro Štromo 80-čiui skirtas vakaras „A. Štromas ir Č. Milošas: XX a. politinės ir moralinės sąmonės labirintuose.“ Renginyje dalyvavo: Violeta Štromienė, prof. Egidijus Aleksandravičius, dr. Ona Danutė Dambrauskaitė, dr. Darius Kuolys, prof. Ramūnas Katilius ir prof. Irena Veisaitė,  interaktyviai - dr. Jokūbas Žiburkus (Hiustono universitetas, JAV).
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių išeivijos institutui ir Onai Danutei Dambrauskaitei už nuotraukas bei Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui už video medžiagą, skirtą šiam vakarui. FOTOGRAFIJOS
  Tai tęstinio projekto TOLERANCIJOS SALA renginys, skirtas Č. Milošo 100-čiui ir A. Štromo 80-mečiui.
 
 
**********************
   
 

KNYGOS "LAIKO PAMEISTRYS" SUTIKTUVĖS

2011 m. kovo 17 d. pasitikdami lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbomis išleistą esė rinkinį  „Laiko pameistrys“ (Lietuvos Rašytojų sąjungos fondas, 2010) Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) surengėme literatų ir istorikų diskusiją „Paskutinis LDK pilietis Česlovas Milošas ir šiandiena“. Dalyvavo prof. Alfredas Bumblauskas, knygos idėjos autorė ir sudarytoja rašytoja Birutė Jonuškaitė, vienas iš esė autorių prof. Vytautas Martinkus. Moderavo Birutė Vagrienė. Ką teigia mums šiandien Česlavo Milošo, Oskaro Milašiaus, Ježy Giedroico gyvenimai ir pilietinės pozicijos - tai klausimai, kuriems neliko abejinga į vakarą gausiai susirinkusi publika. Reportažą apie renginį transliavo "Laisvės" radijo Baltarusių tarnyba, leidinys ir diskusija buvo pristatyti "Laisvės" radijo baltarusiškame tinklapyje.
RENGINIO FOTOGRAFIJOS

 
 
**********************
   
 

Vakaras ČESLOVAS MILOŠAS IR OSKARO MILAŠIAUS FILOSOFINĖS IDĖJOS

2011 m. vasario 23 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko vakaras “Česlovas Milošas ir Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos ”.
Dalyvavo dr. Andrius Konickis. Daugiau apie vakarą..
Tai muziejaus vykdomo tęstinio projekto “Tolerancijos sala” renginys, skirtas Č. Milošo 100-čiui paminėti.

 
 
 
**********************
   
 
Vakaras Č. MILOŠO LIETUVIŠKIEJI RYŠIAI
 

Sausio 21 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko vakaras “Č. Milošo lietuviškieji ryšiai”. Dalyvavo prof. Tomas Venclova ir dr. Mindaugas Kvietkauskas.
Tai muziejaus vykdomo tęstinio projekto “Tolerancijos sala” renginys, skirtas Č. Milošo 100-čiui paminėti.

Vakaro FOTOGRAFIJOS

Dr. Pavlo Lavrinec filmuotos vakaro akimirkos:

   

  

   
 
**********************
   
 
Projektas TOLERANCIJOS SALA 2010 m.
   
 

Vakaras "Lietuviai Vilenicoje "

2010 m. vasario 11 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko vakaras "Lietuviai Vilenicoje". Prisiminimais apie Tarptautinį Vilenicos literatūrinį festivalį dalinosi Vladas Braziūnas, Birutė Jonuškaitė, Eugenijus Ališanka.Tai projekto TOLERANCIJOS SALA renginys, kurį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Projekto vadovė Birutė Vagrienė. Afiša..
Fotografijos..

   
 
**********************
   
 


Diskusijų vakaras,, Ženklų sistemų konfliktas. Semiotika TSRS: Tartu-Maskva-Vilnius"

2010 m. vasario 2 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko diskusijų vakaras Ženklų sistemų konfliktas. Semiotika TSRS: Tartu-Maskva-Vilnius. Dalyvo prof. Tomas Venclova, prof. Kęstutis Nastopka, dr. Saulius Žukas - mokslinikai, įnešę svarbų indėlį į semiotikos raidą Lietuvoje. Buvo rodoma ištrauka iš prof. Jurijaus Lotmano paskaitos, nufilmuotos jo namuose Tartu XX a. 8-me dešimtmetyje, taip pat dokumentalisto Algirdo Tarvydo 2001 m. filmuoti kino kadrai akad. Vladimiro Toporovo namuose, Maskvoje . Svečiai kalbėjo apie Jurijaus Lotmano ir Algirdo Greimo semiotikos mokyklų kelią į Vilnių, dalinosi prisiminimais, diskutavo su gausiai susirinkusiais klausytojais.
Naudodamasis šio vakaro medžiaga, žurnalistas Gediminas Zemlickas parengė straipsnį, kuris bus išspausdintas Lietuvos mokslininkų laikraštyje "Mokslo Lietuva".
Tai projekto „Tolerancijos sala“ renginys, kurį dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Projekto vadovė Birutė Vagrienė. .Afiša..
Vakaro fotografijos..
   
 
**********************
 
Projektas TOLERANCIJOS SALA 2009 m.
 
 

Diskusijų vakaras "Ar gali Protas valdyti pasaulį ? "

2009 m. gruodžio 9 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti skirtas diskusijų vakaras "Ar gali Protas valdyti pasaulį?" Rašytoją Vytautą Girdzijauską, naujos knygos "Trylika tekstų apie vieną gyvenimą" (Naujoji Romuva, Vilnius, 2009) autorių, kalbino filosofai Andrius Konickis ir Romualdas Ozolas.
Tai projekto „Tolerancijos sala“ renginys, kurį dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Projekto vadovė Birutė Vagrienė. . Afiša..
Vakaro fotografijos..
   
 
**********************
   
 

Diskusijų vakaras "Laisvas intelektualas Melchioras Račkauskas"

2009 m. birželio 30 d. Venclovų namuose-muziejuje vyko diskusijų vakaras Laisvas intelektualas Melchioras Račkauskas. Pristatėme M. Račkausko knygą Užrašai. Dvidešimt metų (1885-1905) Žemaitijos užkampyje. Diskusijoje dalyvavo prof. Tomas Venclova, dr. Egidijus Aleksandravičius, dr. Mindaugas Kvietkauskas, dr. Ilona Čiužauskaitė. Tai Venclovų namų-muziejaus projekto „Tolerancijos sala“ renginys, kurį dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Projekto vadovė Birutė Vagrienė. . Afiša..
Vakaro fotografijos..
   
 
**********************
   
 

Vakaras-susitikimas su profesoriumi Tomu Venclova

2009 m. birželio 25 d. Venclovų namų-muziejaus svetainėje vyko vakaras-susitikimas su profesoriumi Tomu Venclova. Tomas Venclova gausiai susirinkusiems svečiams skaitė savo poeziją, pasakojo apie pastarųjų mėnesių kultūrinius susitikimus, atsakė į klausimus. Dalyvavo Tomo Venclovos doktorantas Jakov Klots (Yale universitetas, JAV). Tai Venclovų namų-muziejaus projekto „Tolerancijos sala“ renginys, kurį dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.Projekto vadovė Birutė Vagrienė. Afiša..
Perkusininkas Arkadijus Gotesmanas ir vokalistė Andrė Pabarčiūtė vakaro dalyviams parengė siurprizą - atliko savo kompozicijas Rumi poezijos tekstais .Vakaro fotografijos..

   
 
**********************
 
Projektas TOLERANCIJOS SALA 2008 m.
   
 

VAKARAS SU DENISU ACHAPKINU

2008 m. lapkričio 5 d. Venclovų namuose- muziejuje vyko susitikimas su žymiu poeto Josifo Brodskio kūrybos tyrinėtoju Sankt-Peterburgo valstybinio universiteto Filologijos katedros docentu Denisu Achapkinu. Svečią kalbino Josifo Brodskio draugas profesorius Ramūnas Katilius. Ramūnas ir Elė Katiliai, artimai bendraudami su poetu, yra sukaupę vertingą dokumentų rinkinį, kuris yra labai svarbus
J. Brodskio palikimo tyrėjams.Vakaro metu Denisas Achapkinas padovanojo Venclovų namams-muziejui Sankt-Petrburge 2008 m. išleistą Valentinos Poluchinos knygą „Josifas Brodskis. Gyvenimas, darbai, epocha“, kurios moksliniu redaktoriumi yra jis pats Fotografijos..

   
  **********************
   
 
     VAKARAS IR PARODA
2008 m. spalio 7 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko vakaras Evgenijus Škliaras - lietuvių ir rusų kultūrų jungtis prieškario Lietuvoje. Vakaro svečiams VU slavistas dr. Pavel Lavrinec, monografijos ,,Evgenijus Škliaras. Klajūno kelias“ autorius, papasakojo apie žurnalisto, poeto ir vertėjo E. Škliaro kilmę, jo gyvenimo metus Kaune, Berlyne, Paryžiuje ir Rygoje.
Muziejuje veikia paroda „Evgenijus Škliaras“. Fotografijos..
   
  **********************
   
 
KNYGOS PRISTATYMAS
2008 m. liepos 23 d. Venclovų namuose-muziejuje buvo pristatyta knyga Sankirtos. Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture. In Honor of Tomas Venclova.
Vakare dalyvavo Jakov Klotc (Yale universitetas, JAV), profesoriaus Tomo Venclovos mokinys, Josifo Brodskio kūrybos tyrinėtojas, vieno iš straipsnių minėtoje knygoje autorius, taip pat straipsnio autorė dr. Donata Mitaitė,
prof. Ramūnas Katilius, Audronis Katilius, Andrius Konickis, dr. Pavel Lavrinec.
Veikė paroda "Josifas Brodskis. Piešiniai ir fotografijos iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo".
FOTOGRAFIJOS
Daugiau apie knygą
   
  **********************
 
Projektas TOLERANCIJOS SALA 2006 m.
 


Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose–muziejuje liepos 10 d. įvyko projekto “Tolerancijos sala” vakaras “1966-2006. Prisimenant pirmąjį Josifo Brodskio apsilankymą Vilniuje”
„Su Josifu Brodskiu susipažinome 1966 m. vasarą, kuomet jis, aplinkybėms susidėjus, atvažiavo pas mus į Vilnių. Po to jis lankėsi Lietuvoje dar keletą kartų. Bet pirmasis kartas buvo ypač įsimintinas, nes tada Josifas pas mus Liejyklos gatvėje, kur dabar jo atminimo lenta, vakarais valgomajame, sėdėdamas už didelio apvalaus stalo, skaitė savo eiles. Su Josifu labai greitai susidraugavome ne tik mes – aš, mano brolis Audronis, mano žmona Elė, bet ir mūsų draugai – Tomas Venclova, Pranas Morkus, Juozas Tumelis, Virgilijus Čepaitis, Ina Vapšinskaitė...“ – taip pirmąjį vilniečių susitikimą su žymiu rusų poetu prisiminė vilnietis profesorius, fizikas Ramūnas Katilius.
Prisiminimų vakare dalyvavo: profesorius Tomas Venclova, profesorius Ramūnas Katilius, jų draugai, buvę kartu tą 1966-jų vasarą…
Projektą finansavoVilniaus miesto savivaldybė. Rengėjas Venclovų namai-muziejus. Projekto vadovė B. Vagrienė

Gedimino Zemlicko fotografijos iš prisiminimų vakaro

Gediminas Zemlickas "Josifas Brodskis: pirma kelionė į Lietuvą" (laikraštyje "Mūsų Lietuva"), dalys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   
  **********************
 
Projektas TOLERANCIJOS SALA 2005 m.
 

2005 m sukurta literatūrinė-muzikinė programa "Lietuviškas divertismentas" Afiša, kuriame Č. Milošo. J. Brodskio ir T. Venclovos eiles skaito žymūs Lietuvoje aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venclovas, jauno ir labai talentingo gitaristo Sauliaus S. Lipčiaus atliekami skamba H. Villa Lobos, L. Brouver, M. Langer, F. Sor kūriniai klasikinei gitarai. Pažymėtina, kad renginys trikalbis – skaitomi ne tik poetų vertimai į lietuvių kalbą bet ir originali poezija lenkų bei rusų kalbomis.
Aktorių darbą papildė 17-kos darbų kilnojamoji J. Brodskio piešinių ir fotografijų paroda. Tai kopijos iš profesoriaus Ramūno Katiliaus ir jo žmonos Elės Katilienės kolekcijos originalų.
Vakaro premjera su didžiuliu pasisekimu įvyko Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje 2005 m. rugpjūčio 18d. Po to programa ir paroda dar buvo parodyta spalio 6 d. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre ir lapkričio 24 d. Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune. Gruodžio 11 d. įvyko pasirodymas Palangos Viešojoje bibliotekoje. Pastaruosius tris pasirodymus papildė projekto vadovės B. Vagrienės pranešimas apie trijų poetų draugystę ir kūrybinį bendradarbiavimą.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto rengėjas Venclovų namai-muziejus.
Daugiau informacijos..
   
  **********************
   
 
TOMAS VENCLOVA VENCLOVŲ NAMUOSE-MUZIEJUJE SKAITĖ SAVO, J. BRODSKIO, Č. MILOŠO EILES
2005 m. rugpjūčio 18 d. Venclovų namų-muziejaus svetainėje Vilniuje įvyko vakaras-susitikimas "Lietuviškas divertismentas". Aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas skaitė Tomo Venclovos, Josifo Brodskio ir Česlavo Milošo poeziją, gitaristas Saulius S. Lipčius grojo H. Villa Lobos, L. Brouwer, M. Langer, F. Sor kūrinius klasikinei gitarai. Pristatyta paroda " Josifas Brodskis. Piešiniai ir fotografijos" iš Ramūno ir Elės Katilių asmeninio archyvo. Vakarą pratęsė poetas, eseistas, Jeilio universiteto profesorius Tomas Venclova, trumpam atvykęs pasisvečiuoti i Lietuvą iš JAV, jo geras draugas fizikas profesorius Ramūnas Katilius su žmona Ele. Buvo vėl skaitomos eilės, prisimenami susitikimai ir draugystė su J. Brodskiu ir Č. Milošu. Pokalbyje buvo grįžtama į sovietmečio laikus, tikslinamos kai kurių įvykių detalės, nes vakare taip pat buvo ir kiti Tomo Venclovos draugai ir bendraminčiai - profesorė Irena Veisaitė, Audronis Katilius, Pranas Morkus, Zenonas Butkevičius, ambasadorius Dr. Romas J. Misiūnas, poetas Marcelijus Martinaitis, poetė Lidija Šimkutė, atvykusi iš Australijos ir daugybė kitų svečių, kurie vos tilpo nemažoje Venclovų svetainėje.
   
  VAKARO „LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS" AKIMIRKOS
     
Pranas Morkus,Tomas Venclova, Ramūnas Katilius
 
Saulius S.Lipčius, Petras Venslovas
 
Virginija Kochanskytė
   
   
PARODA “Vakaro LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS akimirkos”. Fotografas Ramūnas Danisevičius (“Lietuvos žinios”)
Lidija Šimkutė, Ramūnas Katilius, Birutė Vagrienė, Marcelijus Martinaitis
   
Dalios Mikutytės fotografijos.